Massage - Kindermassage Best

Kinder massage Best
Kinder massage Best
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Massage

Shantala Babymassage

Deze vind haar oorsprong in India en is door de arts Frederick Leboyer in 1979 overgebracht naar Europa. In India is  het heel gewoon dat baby’s door hun moeders dagelijks worden gemasseerd.  Deze vaardigheid wordt van moeder aan dochter doorgegeven. Dr. Leboyer  is alom bekend om zijn kindvriendelijke aanpak. Hij was van mening dat  ouders, naast alle hygiënische verworvenheden van deze moderne tijd,  hun kinderen ook warmte en geborgenheid dienen te geven zodat ze kunnen  opgroeien tot emotioneel evenwichtige mensen.Maak contact met je kindje door massage
Veilig negen maanden in de baarmoeder gewiegd en gevoed worden is een  hele ervaring. Maar dan komt het moment dat een nieuw leven start,  alles is niet meer vanzelfsprekend aanwezig, veilig in moeders buik
We zullen nu samen verder  moeten, maar hoe zal dat gaan, er gebeurt zoveel en... verstaan we  elkaar voldoende?
Babymassage is een bijzondere manier om elkaar te leren kennen.  Zonder woorden leren we de taal van de baby verstaan, lichaamstaal.
In de eerste negen maanden is dit de enige taal die de baby spreekt.
Met Shantala massage, die eenvoudig aan te leren is, activeer je zowel je eigen zintuigen als die van je baby.
Hierdoor voel je intuïtief aan wat  goed is voor de baby.
Door de babymassage slapen baby’s regelmatiger, krijgen ze een betere spijsvertering en een groter besef van geborgenheid. Zij accepteren  zichzelf gevoelsmatig makkelijker.De massage wordt op de grond op het ontblote lijf gegeven.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu